Biuro:

Fundacja Aktywna Galicja

Przedsiębiorstwo Społeczne

ul. Adama Asnyka 9/3

38-200 Jasło

aktywnagalicja@gmail.com 

Sekretariat

Beata Hendzel – 661 950 549

Ofertowanie

Kinga Brej – 726 208 786

Magdalena Paszek – 665 709 006


Dane Fundacji

Fundacja Aktywna Galicja

ul. ks. Piotra Skargi 52

REGON: 367259713

NIP: 6852332581

KRS: 0000677513