Korzyści z ukończenia kursu:

  • nabycie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi systemu, odbierania, edytowania i wysyłania pism, podpisywania pism w formie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym,
  • umiejętność weryfikacji i identyfikacji pracowników własnych i obywateli.
  • wiedza na temat procesów i kierunków, w jakich idzie cyfryzacja i e-administracja w Polsce

W programie m.in. zagadnienia: 

  • obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne wynikające z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • Obywatel.gov.pl w praktyce,
  • udostępnianie usług na Obywatel.gov.pl,
  • import, edycja i tworzenie formularzy oraz opisów usług.

Zajęcia na kursie prowadzi specjalista od cyfryzacji i zarządzania projektami, z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych zespołach.

Forma prowadzenia zajęć: wykład, casusy, dyskusja, burza mózgów.

Dla kogo ten kurs? 

Urzędnicy, pracownicy administracji publicznej (urzędy powiatowe, urzędy gminne, instytucje edukacyjne i inne), przedsiębiorstwa,  organizacje pozarządowe. 

Czas trwania: 6 godzin

Koszt kursu:  250,00 zł brutto od osoby: 

  • wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu,
  • materiały dydaktyczne,
  • lunch i serwis kawowy.

Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od skompletowania się grupy.

Post Author: b.wilk