Korzyści z ukończenia kursu:

 • możliwość pracy jako samodzielna/y księgowa/y w małych i średnich przedsiębiorstwach,
 • możliwość pracy w biurach rachunkowych,
 • możliwość założenia własnego biura rachunkowego.

W programie m.in. zagadnienia:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych:

      – naliczanie płac (umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawne),

      – obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

      – deklaracje PIT-4R, PIT-11,

      – indywidualne karty wynagrodzeń,

 • podatek VAT:

      – deklaracje VAT-7, VAT-7K,

      – rejestry nabycia i dostawy,

 • podatkowa księga przychodów i rozchodów:

      – sposób prowadzenia księgi,

      – terminy dokonywania zapisów,

      – zamknięcie miesięczne, roczne,

      – ustalanie przychodu,

 • środki trwałe:

      – amortyzacja,

      – ewidencja środków trwałych,

 • program komputerowy Comarch ERP Optima i PŁATNIK.

Zajęcia na kursie prowadzą główni księgowi z wieloletnim doświadczeniem, warsztatowa forma zajęć.

Liczba godzin – 62

Koszt kursu – 650,00 zł obejmuje:

 • przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego,
 • wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu na wzorze MEN,
 • materiały dydaktyczne,
 • serwis kawowy.

Możliwość płatności w ratach!

 Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od skompletowania się grupy.

Post Author: b.wilk