Korzyści z ukończenia kursu:

 • możliwość pracy jako samodzielna/y księgowa/y w przedsiębiorstwach,
 • możliwość pracy w biurach rachunkowych,
 • możliwość założenia własnego biura rachunkowego,
 • możliwość awansu lub zmiany pracy na lepiej płatną lub bardziej prestiżową.

W programie m.in. zagadnienia:

 • formalne, prawne i organizacyjne aspekty prowadzenia rachunkowości,
 • majątek trwały, obrotowy i źródła jego finansowania,
 • funkcjonowanie kont księgowych (zespoły kont, charakterystyka),
 • ewidencja przychodów,
 • ewidencja i rozliczanie kosztów – wg rodzaju i wg typów, rozliczanie kosztów,
 • ewidencja obrotu pieniężnego, dokumentacja rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych,
 • klasyfikacja rozrachunków i zasady ewidencji rozrachunków z odbiorcami i dostawcami, rozrachunki z US i ZUS,
 • rozliczanie zakupu materiałów, rejestr VAT zakupów,
 • rezerwy i przychody przyszłych okresów,
 • straty i zyski nadzwyczajne,
 • wynik finansowy (ustalenie i rozliczenie),
 • zamknięcie ksiąg rachunkowych,
 • sprawozdanie finansowe (bilans + załączniki),
 • naliczanie wynagrodzeń i składek ZUS,
 • podatek VAT,
 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
 • program komputerowy Comarch ERP Optima i PŁATNIK.

Zajęcia na kursie prowadzą główni księgowi z wieloletnim doświadczeniem, warsztatowa forma zajęć.

Liczba godzin – 135

Koszt kursu – 990,00 zł obejmuje:

 • przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego,
 • wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu na wzorze MEN,
 • materiały dydaktyczne,
 • serwis kawowy.

Możliwość płatności w ratach!

 Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od skompletowania się grupy.

Post Author: b.wilk