W dniu 16 maja 2019 roku w Muszynie miało miejsce spotkanie podkarpackich organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, lokalnych grup działania oraz jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie podjęły uchwałę o powołaniu Karpackiego Klastra Ekonomii Społecznej.

Czym jest Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej?

W sumie kilkadziesiąt podmiotów z powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego oraz miasta Krosna dołączyło do nowo utworzonej fundacji, której celem będzie koordynacja i promocja działań organizacji związanych z sektorem społecznych, ale także zapewnienie wsparcia organizacyjnego w rozwoju istniejących już przedsiębiorstw społecznych (PES).

Za ideą powstania klastra kryje się obserwacja, że w wielu obszarach PES-y mają wspólne cele i potrzeby a wiele usług pozostaje dla nich niedostępnych ze względów finansowych i organizacyjnych. Z tego też względu uznano, że istnieje potrzeba utworzenia organizacji parasolowej, która z jednej strony będzie reprezentować grupę podkarpackich PES na zewnątrz, prezentując ich ofertę i możliwości, z drugiej zaś świadczyć będzie szereg usług umożliwiających wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w regionie.

Klaster umożliwić ma dostęp do profesjonalnych szkoleń, wiedzy eksperckiej, wsparcia merytorycznego, usług księgowych, prawnych i marketingowych, ale także budować trwałe więzi wśród lokalnych społeczności, które dzięki wzajemnej pomocy będą w stanie lepiej budować lokalny rynek pracy a także świadczyć wysokiej jakości usługi.

Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej powołany zostanie jako fundacja osób prawnych, dzięki czemu jako organizacja pozarządowa będzie mógł aplikować o środki publiczne i jako partner realizować wiele projektów dla swoich członków i zaprzyjaźnionych podmiotów.

Fundacja Aktywna Galicja została jednym z sygnatariuszy porozumienia, gdyż jesteśmy przekonani, że jako przedsiębiorstwo społeczne mamy obowiązek stać się częścią budowanego na Podkarpaciu sektora, upatrując w klastrze szansę na budowę mocnej sieci przedsiębiorstw wzajemnie się wspierających i wzmacniających potencjał regionu. Ponadto wierzymy, że klaster odegra aktywną rolę także w transferze wiedzy na temat nowych trendów w gospodarce oraz umożliwi budowę społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu.

Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej powstał jako rezultat spotkań sieciujących inicjowanych przez Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Jaśleprzy istotnym udziale Mariusza Andrukiewicza z fundacji „Być Razem” z Cieszyna oraz Laury Starowiejskiej z Centrum Integracji Społecznej w Krośnie.

W imieniu Aktywnej Galicji udział w spotkaniu wziął wiceprezes naszej fundacji pan Bartosz Wilk, który jednocześnie został wybrany członkiem Zarządu powstającego klastra.

Bartosz Wilk podpisuje Porozumienie o utworzeniu Karpackiego Klastra Ekonomii Społecznej
Bartosz Wilk podpisuje Porozumienie o utworzeniu Karpackiego Klastra Ekonomii Społecznej
Porozumienie Partnerstwa Lokalnego Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej.
Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej
Wspólne zdjęcie członków nowo powstałego Klastra.

Post Author: b.wilk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *