Kategoria: Aktualności

Harmonogram

W związku z obecną sytuacją i zagrożeniem epidemiologicznym w całym kraju, szkolenia :

  • Pracownik administracyjno – biurowy z modułem obsługi komputera, zajęcia zostają zawieszone od 16.03.2020 do odwołania.
  • Marketing i sprzedaż z obsługą kasy fiskalnej, zajęcia zostają zawieszone od 17.03.2020 do odwołania.

2 stycznia 2019

IPD 1 etap – spotkanie z psychologiem (grupa I,II)
Spotkania będą odbywać się : od 04.01.2020 r. do 16.01.2020 r. Miejsce: ul. Asnyka 9/3 38 – 200 Jasło.

DATAGODZINY SPOTKANIAILOŚĆ GODZINLICZBA UCZESTNIKÓW
4.01.202008:00-20:30105
5.01.202008:00-20:30105
11.01.202008:00-20:30126
13.01.202018:00-20:0021
14.01.202018:00-20:0021
15.01.202018:00-20:0021
16.01.202018:00-20:0021

IPD 1 etap – spotkanie z psychologiem ( grupa III) Spotkania będą odbywać się : od 15.02.2020 r. – 16.02.2020 r. Miejsce: ul. Asnyka 9/3 38-200 Jasło.

DATAGODZINY SPOTKAŃILOŚĆ GODZINLICZBA UCZESTNIKÓW
15.02.202008:00-18:30105
15.02.202008:00-18:30105

IPD 1 etap – spotkanie z psychologiem ( grupa IV) Spotkania będą odbywać się : od 07.03.2020 r. – 08.03.2020 r. Miejsce: ul. Asnyka 9/3 38-200 Jasło.

DATAGODZINY SPOTKAŃILOŚĆ GODZINLICZBA UCZESTNIKÓW
7.03.202008:00-18:30105
8.03.202008:00-18:30105

IPD 2 etap Indywidualne doradztwo zawodowe – opracowanie indywidualnych planów działania ( grupa I,II) Spotkania będą odbywać się: od 07.01.2020 r. do  18.01.2020 r. Miejsce: ul. Asnyka 9/3 38-200 Jasło

DATAGODZINY SPOTKANIAILOŚĆ GODZINLICZBA UCZESTNIKÓW
07.01.202016:30-20:3041
08.01.202016:30-20:3041
09.01.202016:30-20:3041
10.01.202016:30-20:3041
11.01.202008:00-20:30123
13.01.202016:30-20:3041
14.01.202016:30-20:3041
18.01.202008:00-20:30123
DATAGODZINY SPOTKAŃILOŚĆ GODZINLICZBA UCZESTNIKÓW
09.01.202016:30-20:3041
10.01.202016:30-20:3041
13.01.202016:30-20:3041
14.01.202016:30-20:3041
15.01.202016:30-20:3041
16.01.202016:30-20:3041
17.01.202016:30-20:3041
18.01.202008:00-12:0041

IPD 2 etap Indywidualne doradztwo zawodowe – opracowanie indywidualnych planów działania ( grupa III) Spotkania będą odbywać się: od 015.02.2020 r. do  19.02.2020 r. Miejsce: ul. Asnyka 9/3 38-200 Jasło

DATAGODZINY SPOTKAŃLICZBA GODZINLICZBA UCZESTNIKÓW
15.02.202010:30-14:3041
16.02.202012:30-20:3082
17.02.202016:30-20:3041
18.02.202016:30-20:3041
DATAGODZINY SPOTKAŃILOŚĆ GODZINLICZBA UCZESTNIKÓW
15.02.202012:30-20:3082
17.02.202016:30-20:3041
18.02.202016:30-20:3041
19.02.202016:30-20:3041

Grupowe poradnictwo zawodowe ( grupa I).Spotkania będą odbywać się od 15.01.2020 r. do 17.01.2020 r. Miejsce : ul. Asnyka 9/3 38-200 Jasło

DATAHARMONOGRAM GODZINNY SZKOLENIAILOŚĆ GODZINPROGRAMLICZBA UCZESTNIKÓW
15.01.202013:00-17:306- MOTYWACJA, PRACA JAKO CEL (3 GODZ.)
- PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH CV, LIST MOTYWACYJNY (3 GODZ.)
10
16.01.202013:00-17:306- TECHNIKI AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY (3 GODZ.)
-AUTOPREZENTACA PODCZAS ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ (3 GODZ.)
10
17.01.202013:00-17:306- SAVOIR VIVRE W KONTAKTACH ZAWODOWYCH (3 GODZ.)
- KODEKS PRACY, PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW (3 GODZ.)
10

Grupowe poradnictwo zawodowe ( grupa II).Spotkania będą odbywać się od 03.02.2020 r. do 05.02.2020 r. Miejsce : ul. Asnyka 9/3 38-200 Jasło

DATAHARMONOGRAM GODZINNY SZKOLENIAILOŚĆ GODZINPROGRAMLICZBA UCZESTNIKÓW
03.02.202014:30-19:006- MOTYWACJA, PRACA JAKO CEL I SPOSÓB POPRAWY ŻYCIA (4 GODZ.)
- SAVOIR VIVRE W KONTAKTACH ZAWODOWYCH (2 GODZ.)
10
04.02.202014:30-19:006- AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY (3 GODZ.)
- AUTOPREZENTACA
(3 GODZ.)
10
05.02.202014:30-19:006- PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH CV, LIST MOTYWACYJNY (4 GODZ.)
- KODEKS PRACY, PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW (2 GODZ.)
10

Grupowe poradnictwo zawodowe ( grupa III).Spotkania będą odbywać się od 20.02.2020 r. do 22.02.2020 r. Miejsce : ul. Asnyka 9/3 38-200 Jasło

DATAHARMONOGRAM GODZINNY SZKOLENIAILOŚĆ GODZINPROGRAMLICZBA UCZESTNIKÓW
20-21.02.202016:00-20:308- MOTYWACJA, PRACA JAKO CEL (4 GODZ.)
- PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH CV, LIST MOTYWACYJNY (4 GODZ.)
10
21-22.02.202016:00-20:306- TECHNIKI AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY (3 GODZ.)
- AUTOPREZENTACJA PODCZAS ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ (3 GODZ.)
10
22.02.202008:00-12:304- SAVIOR VIVRE W KONTAKTACH ZAWODOWYCH (2 GODZ.)
- KODEKS PRACY, PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW (2 GODZ.)
10

Indywidualne doradztwo zawodowe (grupa I,II). Spotkania będą odbywać się od 22.01.2020 r. do 11.02.2020 r. Miejsce : ul. Asnyka 9/3 38-200 Jasło

DATAGODZINY DORADZTWAILOŚĆ GODZINLICZBA UCZESTNIKÓW
22.01.202008:00-20:30124
23.01.202008:00-20:30124
24.01.202014:30-20:3062
6.02.202014:00-20:0062
DATAGODZINY SPOTKAŃLICZBA GODZINLICZBA UCZESTNIKÓW
6.02.202016:30-19:3031
7.02.202016:30-19:3031
8.02.202008:00-20:00124
10.02.202016:30-19:3031
11.02.202016:30-19:3031

Szkolenie zawodowe: Pracownik administracyjno – biurowy z modułem obsługi komputera. Miejsce realizacji szkolenia: ul. Asnyka 5/6 38-200 Jasło.

Harmonogram szkolenia:

DATAGODZINY ZAJĘĆTEMATYKA ZAJĘĆLICZBA GODZIN
6.03.202008:00-14:30ZAJĘCIA TEORETYCZNE8
9.03.202008:00-14:30ZAJĘCIA TEORETYCZNE8
10.03.202008:00-14:30ZAJĘCIA TEORETYCZNE8
11.03.202008:00-14:30ZAJĘCIA TEORETYCZNE8
12.03.202008:00-14:30ZAJĘCIA TEORETYCZNE8
13.03.202008:00-14:30ZAJĘCIA TEORETYCZNE8
16.03.202008:00-14:30ZAJĘCIA PRAKTYCZNE6
17.03.202008:00-14:30ZAJĘCIA PRAKTYCZNE6
18.03.202008:00-14:30ZAJĘCIA PRAKTYCZNE6
19.03.202008:00-14:30ZAJĘCIA PRAKTYCZNE6
20.03.202008:00-14:30ZAJĘCIA PRAKTYCZNE6
23.03.202008:00-14:30ZAJĘCIA TEORETYCZNE8
24.03.202008:00-14:30ZAJĘCIA PRAKTYCZNE6
25.03.202008:00-14:30ZAJĘCIA PRAKTYCZNE6
26.03.202008:00-14:30ZAJĘCIA PRAKTYCZNE6
27.03.202008:00-14:30ZAJĘCIA TEORETYCZNE8
30.03.202008:00-14:30ZAJĘCIA TEORETYCZNE8
31.03.202008:00-14:30ZAJĘCIA PRAKTYCZNE6
01.04.202008:00-14:30ZAJĘCIA PRAKTYCZNE6
02.04.202008:00-13:00ZAJĘCIA TEORETYCZNE6
03.04.202008:00-13:00ZAJĘCIA TEORETYCZNE6
06.04.202008:00-13:00ZAJĘCIA TEORETYCZNE6
RAZEM:150

Szkolenie zawodowe: Marketing i sprzedaż z obsługą kasy fiskalnej. Miejsce realizacji szkolenia: ul. Floriańska 8 38-200 Jasło.

Harmonogram szkolenia:

DATAGODZINY ZAJĘĆTEMATYKA ZAJĘĆLICZBA GODZIN
09.03.202007:30-14:00ZAJĘCIA TEORETYCZNE8
11.03.202007:30-14:00ZAJĘCIA TEORETYCZNE8
12.03.202007:30-14:00ZAJĘCIA TEORETYCZNE8
16.03.202007:30-15:00ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE8
17.03.202007:30-15:00ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE8
18.03.202007:30-15:00ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE8
19.03.202007:30-13:30ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE6
20.03.202007:30-15:00ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE8
25.03.202007:30-14:00ZAJĘCIA TEORETYCZNE8
26.03.202007:30-15:00ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE8
27.03.202007:30-15:00ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE8
30.03.202007:30-15:00ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE8
31.03.202007:30-15:00ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE8
02.04.202007:30-15:00ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE8
03.04.202007:30-15:00ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE8
06.04.202007:30-15:30ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE8
07.04.202007:30-15:30ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE8
RAZEM:150

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

02 stycznia 2019

Fundacja ATYWNA GALICJA w związku z realizacją projektu Start – Praca zawiadamia, iż w związku z zapytaniem ofertowym nr 1/1.2.1 z dnia 12.12.2019 r. na realizację usług: przeprowadzenie Indywidualnego Doradztwa Zawodowego – Indywidualne Plany Działania, Poradnictwa zawodowego grupowego, informujemy, że do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego dla każdej części wybrano następującego Wykonawcę – Konsorcjum:
Sebastian Uram
Lutcza 381,38-112 Lutcza
Monika Jaworek
Ul. Grunwaldzka 25/40.38-100 Strzyżów
Oferty złożone przez oferenta niepodlegającego wykluczeniu z postępowania. Oferty tego Wykonawcy dla każdej części uzyskały najwyższą ilość punktów. Oferty spełniają wszystkie wymogi formalno-prawne, treść ofert jest zgodna z treścią zapytania ofertowego i nie podlega odrzuceniu.

Zaproszenie do składania ofert

12 grudnia 2019

 

Zapytanie ofertowe nr 1/1.2.1

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zadań w podziale na 3 części:
1) zapewnienie doradcy/doradców na przeprowadzenie Indywidualnego Doradztwa Zawodowego – Opracowanie Indywidualnych Planów Działania;
2) zapewnienie doradcy/doradców na przeprowadzenie „Poradnictwa zawodowego grupowego” dla 5 grup 10 osobowych;
3) zapewnienie doradcy/doradców na przeprowadzenie „Poradnictwa zawodowego indywidualnego” dla 50 uczestników projektu.

Powyższe działania realizowane są w ramach projektu Start –Praca współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

http://aktywnagalicja.pl/startpraca/wp-content/uploads/2019/12/Załączniki-do-zapytania-ofertowego.doc

http://aktywnagalicja.pl/startpraca/wp-content/uploads/2019/12/Zapytanie-ofertowe.pdf

 

Rekrutacja do projektu – informacja o naborze

Fundacja Aktywna Galicja ogłasza, że w dniu 12.11.2019 roku rozpoczyna nabór uczestników
do projektu: „ Start – Praca”.

Planowana ilość osób do zrekrutowania: 50

Każdy z uczestników otrzyma ścieżkę wsparcia w postaci: przeprowadzenia diagnozy
predyspozycji UP oraz opracowania przez doradcę zawodowego Indywidualnego planu działania,
poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz otrzyma wsparcie w postaci stażu lub/i
szkolenia – w zależności od potrzeb wynikających z IPD.
Dokumenty rekrutacyjne:

 

Pliki w wersji edytowalnej dostępne także w zakładce „Dokumenty projektowe”

Szczegółowe informacje w biurze projektu lub pod numerem telefonu 661-950-549

Zaproszenie do udziału w projekcie

Fundacja Aktywna Galicja zaprasza do udziału w projekcie pn. „ Start – Praca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie.

Biuro projektu:
Fundacja AKTYWNA GALICJA
ul. Asnyka 9/3
38-200 Jasło
661-950-549
biuro@aktywnagalicja.pl