Chcesz uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe i znaleźć prace, ale nie wiesz od czego zacząć? Firma „Fundacja AKTYWNAGALICJA w partnerstwie z Towarzystwem Oświaty Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie - zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Gotowy do pracy!”

W ramach projektu otrzymasz:

 • indywidualny plan działania, grupowe poradnictwo zawodowe
 • szkolenie zawodowe z egzaminem i stypendium szkoleniowym ok. 1000 zł
 • 4 miesięczny staż zawodowy (stypendium stażowe 1 536,50 zł/mc. netto)
 • zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną
 • pośrednictwo pracy

 

Do projektu kwalifikują się osoby:

 • które ukończyły 30 rok życia
 • zamieszkują na terenie jednego z powiatów: jasielski, krośnieński, m. Krosno, bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, przemyski, m. Przemyśl, strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, dębicki
 • bezrobotne (zarejestrowane w PUP)
 • bierne zawodowo (nie pracujące, niezarejestrowane w PUP)
 • rolnicy/ członkowie rodziny rolnika które chcą odejść z rolnictwa (osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegających ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego do wielkości 2 ha).

W szczególności zapraszamy:

 • rolników/członków rodziny rolnika które chcą odejść z rolnictwa
 • osoby które zamieszkują w miastach średnich: Dębica, Jasło, Krosno, Przemyśl, Ropczyce, Sanok (w rozum. przepis. KC)
 • osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym
 • osoby w wieku 50 lat i więcej
 • osoby z niepełnosprawnością
 • kobiety
 • osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w PUP powyżej 12 mc )
 • rodzice/opiekunowie prawni posiadający co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 r. ż

Udział w projekcie „Gotowy do pracy!” jest całkowicie BEZPŁATNY!

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: www.aktywnagalicja.pl

Więcej szczegółów pod numerem tel: 661 880 749

Biuro projektu: Fundacja AKTYWNA GALICJA ul. Asnyka 9/3; 38-200 Jasło

Dofinansowanie Projektu z UE: 785 989,68 zł

Budżet państwa: 86 7040.07 zł

Wartość Projektu: 924 693,75 zł

Nr projektu: RPPK.07.01.00-18-0043/20

Projekt „Gotowy do pracy!”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa,

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Dokumenty do pobrania

Aktualności