Fundacja Aktywna Galicja powstała w 2017 roku jako wspólne przedsięwzięcie 3 osób: Włodzimierza Winiarskiego, Bartosza Wilka i Jarosława Winiarskiego. Sam pomysł by powołać organizację, która zajmowała by się szeroko pojętym transferem wiedzy i umiejętności tak potrzebnych w zglobalizowanej gospodarce na Podkarpacie rodził się od lat podczas wspólnych rozmów na temat aktualnej sytuacji w naszym regionie. W końcu podjęliśmy decyzję by powołać fundację, której jednym z celów przewodnich będzie budowa mocnego zaplecza kadrowego w południowej części województwa podkarpackiego.

W roku 2018 Fundacja przekształciła się w przedsiębiorstwo społeczne, to znaczy, że naszym celem jest przede wszystkim realizacja celów statutowych i pomimo podlegania takim samym prawom i zasadom rynkowego współzawodnictwa, znaczącą część wypracowanych zysków przeznaczać będziemy na cele społeczne takie jak edukacja, integracja i promowanie aktywności sportowej.

Jesteśmy członkiem