Cyfrowa Galicja

Gospodarka cyfrowa to nowe wyzwania, ale i nowe kompetencje niezbędne do tego by skutecznie radzić sobie we współczesnym świecie.  Realia nowej ekonomii sprawiają, że niezbędnym staje się ciągłe kształcenie i poszerzanie posiadanej wiedzy, celem Fundacji Aktywna Galicja jest budowanie mostów między światem cyfrowym a społeczeństwem i gospodarką.

Jak istotną rolę odgrywają dziś te kompetencje najlepiej oddaje wydany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) katalog kompetencji cyfrowych, który wyróżnia aż 9 głównych bloków tematycznych obejmujących odpowiednie umiejętności (patrz: infografika niżej).

Współczesny człowiek może przy pomocy narzędzi ICT skutecznie czerpać wiedzę i gromadzić doświadczenie bez wychodzenia z domu a zdobyte umiejętności wykorzystywać w pracy (również online, w ramach telepracy), również czas wolny co raz mocniej wiąże się z technologiami cyfrowymi - rośnie liczba zakupów dokonywanych online,. Co raz więcej Polaków subskrybuje telewizję internetową a podczas uprawiania sportu rejestruje całość za pomocą odpowiednich aplikacji mobilnych. To wszystko łączy się właśnie w hasło "kompetencji cyfrowych", które jednocześnie stawiają wyzwania dla szkół, biznesu, pracodawców, urzędów i wielu innych organizacji, które będą musiały stawić czoła nadchodzących zmianom. 

infografika prezentująca aktualne w 2018 kompetencje cyforwe
źródło: Ramowy Katalog Kompetencji Cyfrowych (cppc.gov.pl)


Wyzwania dla organizacji

Cyfrowy urząd - to dziś nie tylko postawienie strony www z aktualnościami z danej instytucji czy też komputeryzacja. Aktualnie co raz większy nacisk kładziony będzie na e-usługi, umożliwienie obywatelowi załatwienia spraw bez wychodzenia z domu przy użyciu Profilu Zaufanego i portalu Obywatel.gov.pl. Dostosowanie takich usług w urzędzie wymagać będzie reorganizacji pracy, optymalizacji procesów, ale przede wszystkim nowego innowacyjnego podejścia do funkcjonowania urzędów. 

Digitalizacja służby zdrowia - społeczeństwo polskie się starzeje a wraz z rosnącą średnią wieku pacjentów niezbędne się stanie zapewnienie odpowiedniej jakości usług medycznych i obsługi pacjentów. Współczesne rozwiązania i inwestycje na tym polu dają ogromne możliwości rozwoju i poprawy funkcjonowania zarówno szpitali jak i mniejszych placówek medycznych. 

Kompetencje cyfrowe w szkołach - młode pokolenie wychowuje się w otoczeniu komputerów i powszechnie dostępnej elektroniki. To nie oznacza jednak, że edukacja w tym zakresie nie jest im potrzebna - dzieci

Nowoczesny marketing i e-handel - z roku na rok co raz więcej sprzedaży przenosi się do sieci. Współczesny sprzedawca musi się liczyć z obecnością internetu i faktem, że cyfrowo bardziej kompetentna konkurencja może przy pomocy posiadanej wiedzy i umiejętności zdobyć więcej klientów i atrakcyjniejszych zamówień. 

Edukacja cyfrowa dla osób starszych - mówiąc o digitalizacji nie można zapominać o osobach starszych, dla których wiele współczesnych urządzeń może się wydawać zbyt skomplikowanych i złożonych. Niezbędna jest edukacja i programy szkoleniowe skierowane bezpośrednio do ich potrzeb.

 

Kompetencje cyfrowe na rynku pracy

Umiejętność dostosowania się do zachodzących zmian nie powinna być traktowana jedynie w kategoriach konieczności i obowiązku. To przede wszystkim szansa - okazja, do nadrobienia zaległości, zdobycia atrakcyjnej pracy i wyższych zarobków. Współczesna gospodarka potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, jednak wciąż niewiele jest miejsc, w których podobne kwalifikacje można by zdobyć, dlatego jednym z głównych celów działalności Fundacji Aktywna Galicja jest zbudowanie narzędzi i programów edukacyjnych budujących mocne zaplecze kadrowe dla branży IT w południowej części województwa podkarpackiego.